Jelenlegi hely

Reklám

Marketing és reklám tanácsok

Marketing és reklám tanácsok

 • Nincs mindenki számára azonosan jó és hatékony reklám.
 • Csak a célcsoportok meghatározásával tudunk egyszerre több emberhez szólni.
 • Nem sokat kell költeni reklámra, hanem éppen eleget.
 • A reklám nem tudományos ismeretterjesztő mű, hanem figyelemfelkeltésre alkalmas eszköz.
 • Minél többet szeretnénk a reklámmal elmondani, annál kevesebbet sikerül.
 • Ne a reklámanyagok informáljanak, hanem az értékesítő szakemberek, a reklám csak csalja hozzájuk a vevőjelöltet.
 • Mindig legyen egy kispéldányszámú próba, így van mód a tapasztalatok alapján a javítására. Egy terméket csak egyszer lehet a piacon rossz reklámmal tönkretenni.
 • A papír felülete nem azért van, hogy telezsúfoljuk információval. Nincs olyan ismertető, melyet ne lehetne tovább folytatni.
 • A vevőt nem érdeklik a mély szakmai elemzések, nem érti a szaknyelvet, ha nem érti, nem is olvassa el. Akkor meg minek írjuk oda?
 • Ha sokan reklámoznak valamit hasonlóan, mi inkább keressünk más utat.
 • Nem a reklámot megrendelő ízlése a fontos, hanem a vevőé.
 • A jó reklámstúdiónál a kreatív szakember semmihez sem ért. Ne tanítsuk meg termékünk mély ismeretére, mert elveszítjük benne a lehetséges vevőt.
 • Alakítsunk ki egy olyan jelképrendszert és színvilágot, mely vállalkozásunkra jellemző lesz és használjuk hosszútávon, így már olvasás nélkül is tudják azonosítani, kik vagyunk.
 • A kereskedő először önmagát kell, hogy eladja utána már a termék szinte megy magától.
 • A reklám színvonala sugallja a termék színvonalát. De a reklámmal, marketinggel, csomagolással általában előbb találkoznak a vevők.
 • Egy jól megalkotott névjegy és levélpapír a legjobb ügynöke egy vállalkozásnak.
 • A jó reklámstúdió nem arról ismerszik meg, hogy mindenben egyetért a megrendelővel.
 • A reklám és marketing eszközök összefüggnek. Rosszul használva kioltják egymást.
 • Minden média másra jó, de minden médiából legalább az eredményességhez szükséges mennyiséget, muszáj bevetni. Sajnos a drágább lehetőségekből kell sokszor a több (TV, rádió, óriásplakát).
 • A reklámnak is kell a reklám. Amiről nem tudnak, nem is keresik. Amit nem keresnek érdemes gyártani?

 

Reklám marketing szakkifejezések

Vállalati filozófia:

A vállalkozás alapvető céljából vezethető le.
A vállalkozás alapvető célja valamilyen fogyasztói igény kielégítése nyereség elérése mellett. A filozófia magatartásmódokat határoz meg hosszútávra, gyakran a vállalkozás teljes életére. Körülhatárolja a vállalkozás működési körét, és a legfontosabb, hogy megkülönbözteti más hasonló vállalkozástól. Ha a filozófia tartalmat pontosan kialakítják, a vállalkozás munkatársai úgy érzik, hogy lehetőségeik vannak, munkájuk fontos és eredményeket érhetnek el.

Egy mondatban összegezve: a filozófiának a kiemelt értékekre kell koncentrálnia.

Reklám és marketing szakkifejezésekEgyedi arculat ( Corporate Identity ):

Mielőtt egy vállalkozás a piacra lép ezt meg kell tervezni, mert e-nélkül nem érdemes semmilyen kommunikációba kezdeni.

Az egyedi arculat elsődleges piaci célja az azonosíthatóság. Megtervezése nem véletlenszerű, hanem tudatos elképzelés a vállalkozás hosszútávu terveit kifejező cégfilozófia alapján. A vállalkozásnak arra kell törekednie, hogy egyéni, mással össze nem téveszthető azonosságra ( identitásra ) tegyen szert.

Az egyedi arculat haszna:

 • megkönnyíti a piaci értékesítést
 • a vállalkozás könnyebben jut hozzá erőforrásokhoz.
 • a környezetben pozitív kép alakul ki a vállalkozásból, erősödik a vállalkozás iránti bizalom.
 • a konkurenciától markáns jegyekkel megkülönbözteti.

Reklám és marketing szakkifejezésekMarketing:

A vállalkozás egészére kiterjedő szemléletmód, tevékenységrendszere, amelynek középpontjában - a vállalkozás gazdaságos működése mellett - a fogyasztói igények mind tökéletesebb kielégítése áll.

A marketing tehát olyan szemlélet, amely meghatározó jelentőséget tulajdonít a piacnak. Folyamatosan figyeli a piacot, annak jelzéseit és egész cselekvését ehhez igazítja.

Reklám:

A reklám fogalma tulajdonképpen két, egymástól elhatárolható, de nem független dolgot jelent:

 • Egyrészt magát a kreatív tevékenységet, amely magába foglalja a reklámtervezés, szervezés, művészi alkotás és kivitelezés folyamatát.
 • Másrészt a fenti tevékenység megvalósult, kézzelfogható eredményét, az elkészült reklámokat ( pld. sajtóhirdetés, reklámfilm, rádióreklám, stb.)

A reklámozás tehát olyan tevékenység, amely magába foglalja a munkafolyamatok összeségét annak érdekében,hogy a reklám mondanivalója ( reklámüzenet) a legmegfelelőbb formában ( kifejezési mód ), közvetítők segítségével ( reklámhordozók) eljusson a reklám címzettjéhez a kiválasztott célcsoporthoz.

PR - Public Relations ( Közönségkapcsolatok )

A PR feladata az emberi magatartás befolyásolása, a vállalkozás és környezete közötti kapcsolat tudatos, tervezett, ápolása.

Amíg a reklám elsősorban forgalmat akar növelni, a PR bizalmat, megértést, jó hírnevet, pozitív imázst akar elérni és megtartani hosszú távon. A PR irányítási funkciót tölt be. Célja az egyének, szervezetek és környezetük közötti kommunikációs kapcsolatok alakítása. Feladata e kapcsolatok elemzése, szervezése és a kommunikációs programok tervezése, kivitelezése és értékelése.